Ogród to wnętrze

Ogród to wnętrze

Projektując ogród, trzeba traktować go jak wnętrze  - tworzyć ściany (żywopłoty, grupy drzew i krzewów) i płaszczyzny (trawniki, zadarniające krzewy, byliny). Każdy ogród ma szkielet. Tworzą go mała architektura i rośliny dominujące w kompozycji - pojedyncze okazy drzew (o charakterystycznym pokroju, przebarwiające się lub wyjątkowo kwitnące) lub grupy drzew i krzewów two­rzące w przestrzeni ogrodowej przesłony (odrębne wnę­trza mogą mieć wtedy różną stylistykę). W zależności od tego, jak szybki ma być efekt, rośliny można sadzić: w zwartych grupach, i w miarę ich wzrostu przerze­dzać; w takich odstępach, które zakładają ich docelowy wzrost, jednak wówczas zwykle przez lata ogród wy­daje się pusty (ta metoda sprawdza się w przypadku roślin szybko rosnących - na przykład większości krze­wów liściastych).

Można te metody łączyć - krzewy sadzić rzadko i prze­strzenie między nimi wypełnić bylinami. Ogród zmienia się wraz z upływem czasu. Nie nale­ży bać się wycinania roślin zaburzających kompo­zycję, a najlepsze efekty uzyskuje się, dokonu­jąc korekt w miarę jego rozwoju. Często nie doceniamy walorów naszego klimatu i bogactwa roślin. Żyjemy w strefie klimatycznej, w której wy­raźnie zaznaczają się pory roku. Projektując ogród, warto tak ze sobą łączyć rośliny, by ogród żył, wyraźnie się zmieniał, dojrzewał i o każdej porze roku zadziwiał . 

Podobne artykuły

Perfumeria internetowa
Perfumy są niesłychanie istotnym czynnikiem w życiu dowolnego człowieka, ponieważ organizm człowieka...
Projekt - zmiany pożądane
Spytaliśmy budowlańców, jakie modyfikacje w planach zakończonych uważają za uzasadnione. Do n...
Ruch wśród dzieci
Sport jest bardzo ważny w życiu każdego człowieka, ponieważ pomaga nam dostarczyć odpowiednią dawkę ...
Remont w czasie kryzysu
Dziś na rynku polskim mamy kryzys finansowy, lecz żyć trzeba dalej, w związku z tym wielu z nas mimo...