Szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła ponadgimnazjalna

Uczeń kończący naukę w gimnazjum ma do wyboru kilka rodzajów szkół. Przede wszystkim udać może się do 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego gdzie kształcony będzie nie w konkretnym kierunku, a zdobywać będzie jak sama nazwa mówi wiedzą ogólną. Jest to najpowszechniejsza i najczęściej wybierana szkoła. Dalej mamy technikum. Każde technikum ma sprecyzowany konkretny kierunek nauczania i przygotowuje do konkretnego zawodu. Są tam normalnie przedmioty jak historia czy geografia, ale znaczna część lekcji poświęcana jest przedmiotom ściśle związanych właśnie z danym zawodem, do którego technikum chce przygotowywać.

Dalej mamy Zasadniczą szkołę zawodową czyli popularną zawodówkę. Jest to szkoła, do której najczęściej wybierają się najsłabsi z uwagi na to, że poziom nauczania jest tam bardzo niski. Jest to szkoła po której praktycznie nie ma się nic i nie potrafi się nic. Każdy jednak ma swoje ambicje. Kolejnym typem szkoły jest liceum profilowane. Jest to szkoła podobna do liceum, ale tam oprócz standardowych przedmiotów są jeszcze ukierunkowane nauki zawodu. Liceum profilowane zazwyczaj stoi na niskim poziomie nauczania.

Podobne artykuły

Nietuzinkowa strona internetowa
Cyberprzestrzeń to aktualnie najbardziej wpływowe mass-medium na świecie. Funkcjonuje współcz...
Czym są ubezpieczenia komunikacyjne OC?
Szczegóły precyzyjne zawierają się w wykładni o zawieraniu wykonywaniu polis OC, przez posiad...
Lekkoatletyka - królowa sportu
Przez wielu jest nazywana królową sportu. Łączy w sobie umiejętności czysto fizyczne człowiek...
Informatyka a możliwości każdego człowieka
Dla każdego we współczesnym świecie znajdzie się coś wprost idealnego. Dlatego też warto jest...